selvitykset

Kaavatyössä on tehty seuraavat selvitykset:

- luontoselvitys: raportti (pdf), kartta eteläosa (pdf), kartta pohjoisosa (pdf)
- maisemaselvitys: raportti, (pdf), kartta a3-koossa (pdf)
- kulttuuriympäristöselvitys: raportti (pdf), kartta eteläosa (pdf), kartta pohjoisosa (pdf), kartta Aavasaksan kohteista (eivät kuulu    kaava-alueeseen, pdf)
- arkeologinen inventointi: raportti osa 1 (pdf), raportti osa 2, kohdekuvaukset (pdf)

Lisäksi lähtötietoja voi tarkastella seuraavilta kartoilta (pdf-muodossa a4-koossa):

- kunnallistekniikka
- liikenne
- liikennemelu
- tulvauhkan alaiset alueet

Lisätietoja

  • Ylitornion kunta

    Kunnaninsinööri Jarmo Jaako,
    puh. 040 584 4046
    etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Osayleiskaava