kaavaehdotus

Kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävänä 11.3.-11.4.2019. Aineisto löytyy sähköisenä näiltä sivuilta sekä paperikopioina Ylitornion kunnanvirastolta (Ylitornion kunta, tekninen toimisto, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio).

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana kirjallisesti Ylitornion kunnanhallitukselle osoitteella: Ylitornion kunta, Kunnanhallitus, Alkkulanraitti 55, 95600 Ylitornio tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylitornio.fi.

Yleisötilaisuus pidetään 18.3.2019 klo 16.30 alkaen Ylitornion kunnanvirastolla auditoriossa.

Kaavakartta (1:20 000, karttaa voi zoomata):

Kaavaselostus (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)
Luonnosvaiheen vastineet (pdf)

Emätilaselvitys (pdf)
Mitoitusalueet (pdf)

Natura-tarvearviointi (pdf)

Teemakartta: virkistys:

Maisema

Lisätietoja

 • Ylitornion kunta

  Kunnaninsinööri Jarmo Jaako,
  puh. 040 584 4046
  etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
 • Sweco Ympäristö Oy

  FM Johanna Lehto,
  puh. 040 5133 065
  etunimi.sukunimi@sweco.fi

Osayleiskaava