ajankohtaista

22.6.2020

Kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan (§ 13).

8.6.2020

Kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan ((§ 92).

4.6.2020

kaavatyö viedään hyväksymiskäsittelyihin kesällä 2020.

28.2.2019

kaavaluonnos tulee nähtäville maaliskuussa 2019. Asiakirjat löytyvät "kaavaehdotus" -sivulta. Nähtävillä on yhtä aikaa myös rakennusjärjestys.

19.12.2017

kaavaluonnosta viedään ehdotukseksi, joka tulee nähtäville vuoden 2018 puolella; kiitoksia kaikille palautetta luonnosvaiheessa jättäneille!

10.5.2017 klo 18 alkaen

yleisötilaisuus kaavatyöstä Ylitornion kunnanviraston auditoriossa

27.4.-31.5.2017

kaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä, lue lisää kohdasta "kaavaluonnos"

16.8.2016

Kyselyn vastausaika on päättynyt. Kiitoksia kaikille vastanneille!

29.6.2016

Torniojoen osayleiskaavatyön asukas- ja maanomistajakysely on tarkoitettu alueen asukkaille, maanomistajille, muille kuntalaisille sekä mahdollisille muille osallisille. Kaavatyö on alkuvaiheessa, ja osallisilla on nyt mahdollisuus kertoa tarpeita kaavoitukselle ja toiveita alueen kehittämisestä.

13.6.2016

Ylitornion kunnanhallitus päätti kaavatyön vireilletulosta sekä kyselyn toteuttamisesta.

päätöspöytäkirja


Lisätietoja

  • Ylitornion kunta

    Kunnaninsinööri Jarmo Jaako,
    puh. 040 584 4046
    etunimi.sukunimi@ylitornio.fi

Osayleiskaava