Ylitornion kunnan rakennusjärjestys

Ylitornion kunta on luonnoltaan kaunista ja kulttuuriympäristöltään merkittävää aluetta. Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista. Tarkoituksena on edistää suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioonottamista. Määräyksillä ja ohjeilla toteutetaan ja säilytetään hyvää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä tasavertaisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Määräykset antavat edellytykset hyvälle ja taloudellisesti kestävälle alueiden kehitykselle.

Ylitornion rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2002 ja vaatii päivittämistä, johtuen lakimuutoksista ja uusista rakentamistarpeista kuten tuulivoimaloista ja maalämmöstä. Sisältöä on laajennettu. Lisäksi on laadittu koko kunnan käsittävä kartta suunnittelutarvealueista ja kaavoitetuista alueista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (pdf)

Rakennusjärjestys (pdf)

 • ruskealla muutetut tekstit
 • mustalla jo aiemmassa rakennusjärjestyksessä olleet kohdat
 • sinisellä lakiviittaukset

Rakennusjärjestyksen liitekartta; yhdistelmäkartta 1:80 000 (pdf)


Lisätietoja

 • Ylitornion kunta

  Kunnaninsinööri Jarmo Jaako,
  puh. 040 584 4046
  etunimi.sukunimi@ylitornio.fi
 • Sweco Ympäristö Oy

  arkkitehti Kaisa Mäkiniemi,
  puh. 040 587 0940
  etunimi.sukunimi@sweco.fi