Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Taivalkoskella on vireillä keskustan alueelle strategisen, oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavalla on tarkoitus määritellä
Kaavan tavoitevuosi on 2025. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä. Yleiskaavan kanssa yhtä aikaa valmistellaan koko kunnan maankäyttöstrategiaa.