Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Mustavaaran kaivoksen alueelle on laadittu oikeusvaikutteisen osayleiskaava, joka ohjaa kaivosalueen sekä sen lähiympäristön maankäyttöä. Osayleiskaava on hyväksytty sekä Taivalkosken että Posion kunnanvaltuustoissa.

Kaavakartta on jaettu kahteen osaan, joista toisessa näytetään Taivalkosken puoli ja toisessa Posion. Liitteenä 9 on kaavakartta koko alueesta sekä merkinnät.

Osayleiskaava-aineisto:

Suunnittelualueen sijainti:
Kartta