Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Taivalkoskelle on tehty useita selvityksiä, joihin liittyy matkailu. Lisäksi Taivalkoski on mukana koko maakuntaa koskevissa suunnitelmissa, joita ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja -ohjelma sekä maakuntakaava. Taivalkoski oli mukana myös Koillis-Suomen strategisen yleiskaavan selvitys- ja tavoitevaiheessa, josta on valmistunut väliraportti sekä erillinen raportti visiosta, tavoitteista ja strategisista painopisteistä. Kunta on tehnyt vuonna 2005 Taivalkosken matkailustrategia 2010 sekä siihen liittyvä toimenpide- ja investointisuunnitelman, joka koskee lähinnä kuntakeskusta ja Taivalvaaraa.
Tehdyissä selvityksissä ja suunnitelmissa on asetettu useita päämääriä, tavoitteita ja visioita, jotka tässä työssä on tarkoitus koota yhteen. Tavoitteet sekä esiin nousseet tai nousevat ideat analysoidaan ja niitä pyritään soveltamaan käytäntöön niiltä osin kuin ne maankäytöllisessä painotuksessa ovat mahdollisia. Lisäksi tässä työssä on tarkoituksena jatkaa muissa projekteissa alulle pantua alueen matkailutoimijoiden yhteistyön kehittämistä ja toimijoiden sitouttamista.

Taivalvaara