Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Sweco Infra & Rail Oy tekee Taivalkosken kunnalle maankäytön projekteja, jotka on koottu näille sivuille projektiportaaliksi.

taivalkoski.jpg

Ajankohtaista:

Asemanseudun asemakaavan muutos
Kaava on hyväksytty Taivalkosken kunnanvaltuustossa 26.5.2020 § 33

Kirkonseudun asemakaavan muutos:
Asemakaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan kortteleita 9, 15, 26–28, 30–35, 32a, 32b, 38 ja 105 sekä niihin liittyviä katu-, liikenne-, virkistys- ja vesialueita.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat kirkonseudun asemakaavan korttelit 9, 15, 26-28, 30-35, 38, 42-43, 105 sekä niihin liittyvät katu-, liikenne-, erityis-, virkistys- ja vesialueet.

Keskustan yleiskaava:
Taivalkoskella on vireillä keskustan alueelle strategisen, oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatiminen.