Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä! (ctrl + shift + delete)


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Taivalkosken kunta ovat sopineet Talonpojantien (nykyisin maantie n:o 18829) siirtämisestä kunnan ylläpidettäväksi ja muuttamisesta kaduksi. Asemakaavamuutoksella muutetaan Talonpojantien yleisen tien
alueita (LYT) katualueiksi ja pieneltä osin yleisen tien aluetta Ouluntien ja Talonpojantien risteysalueella liitetään tonttiin.

Sopimuksen mukaan ELY kunnostaa Talonpojantien kesän 2021 aikana, jonka jälkeen tie siirtyy kunnan vastuulle. Mäkitien ja Opintien välinen osuus Talonpojantiestä on jo muutettu katualueeksi, Posiontien ja rautatien välinen osuus tiealueesta muutetaan katualueeksi Kirkonseudun asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Asemakaava ehdotus
kuva