Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Asemakaavan muutos koskee kortteleita 183-195, 198-203 ja 208-211 sekä niihin liittyviä katu-, viher-, erityis-, suojelu- ja vesialueita.
Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat korttelit 183-191, 192a, 192b, 194-195, 197-198, 200 ja 210-211 sekä niihin liittyvät katu-, viher-, erityis-, suojelu- ja vesialueita

Asemakaava ehdotus (lainvoimainen 11.8.2015)
kuva