Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Suunnittelun kohteena on Taivalkosken keskustaajaman itäpuolella oleva Siikaniemen alue. Suunnittelun tarkoituksena on kaavoittaa keskustan kupeeseen vetovoimaisia rantarakennuspaikkoja pientaloasumiselle.

Asemakaava, Luonnos


rajauskuva