Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Taivalkosken kunnan valtuusto on päätöksellään 15.6.2016 § 38
hyväksynyt Kirkonseudun asemakaavan muutokset kortteleissa 20a ja 49


Kuulutus kaavaehdotuksesta

Asemakaavan muutos koskee kirkonseudun asemakaavan korttelin 20a tonttia 3 ja korttelia 49 sekä niihin liittyviä virkistys-, katu- ja liikennealueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat kirkonseudun asemakaavan korttelin 20a tontti 3, kortteli 20e ja kortteli 49 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet.

Asemakaava ehdotus

kuva