Tyhjennä väliaikaiset tiedostot Temporary Internet files -kansiosta, jotta sivut näkyvät oikein ja oikeat tiedostot avautuvat linkeistä!


Asemakaavan muutos koskee Taivalkosken kirkonseudun asemakaavan Asemanseudun osa-alueen kortteleita 177 ja 178 ja niihin liittyviä liikenne-, katu-, virkistys- ja erityisalueita.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Asemanseudulla sijaitsevan sahan alueen kehittäminen ja toimintojen laajentaminen. Suunnittelun kohteena on koko Pölkky Oy:n sahan ja lämpölaitoksen alue ympäristöineen. Suunnittelu koskee myös liikennejärjestelyjä ja toteutumattomien teollisuustonttien ja Raamitien alueita.

Kaava on hyväksytty Taivalkosken kunnanvaltuustossa 26.5.2020 § 33

Asemakaava, hyväksytty ehdotus
kuva