YVA-ohjelmavaihe

Suunnitelma kierrätyspuiston merkittävimpien vaikutusten arvioimisesta on kirjattu YVA-ohjelmaan (pdf-muodossa). YVA-ohjelma toimitettiin tammikuussa 2019 Hämeen ELY-keskukselle. Kuulutusaikana 28.1. – 28.2.2019 ELY-keskus vastaanotti yhteensä 16 viranomaislausuntoa. Yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kannanottoja toimitettiin yhteensä 88 kpl.  ELY-keskuksen lausunto valmistui 29.3.2019 ja se on 1.4.2019 lähtien ollut luettavissa ympäristöhallinnon verkkopalvelussa.

ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty kooste kuulutusaikana jätetyistä mielipiteistä ja lausunnoista sekä yhteenveto YVA-ohjelman riittävyydestä ja täydennystarpeista. Tästä käynnistyi YVA-selostusvaihe, jossa arviointiohjelmaa tarkennettiin ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti ja arvioitiin eri hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset.

Vaihemaakuntakaava, OAS

Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavoituksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka kuulemisaika oli sovitettu yhteen kierrätyspuiston YVA-ohjelman kanssa. Päijät-Hämeen liittoon saatiin määräajassa yhdeksän mielipidettä ja 30 lausuntoa. Useimmiten lausunnoissa todettiin, ettei anneta lausuntoa tai että ei ole huomautettavaa. Muutamassa lausunnossa esitettiin tarkennuksia OAS:an. Mielipiteissä oli sekä myönteisiä että vastustavia kannanottoja perusteluiden kera.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 8.4. 2019 lausuntoihin ja mielipiteisiin esitetyt vastineet. Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella tehtiin tarkistukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Vaihekaavan OAS ja lisätietoja kaavoitusprosessista on luettavissa Päijät-Hämeen liiton sivuilta.

Yhteinen yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa ja vaihemaakuntakaavoitusta esiteltiin yhteisessä yleisötilaisuudessa 7.2.2019.

Tilaisuudessa läpikäytyihin esityksiin voi tutustua täällä