YVA-selostusvaihe

Ohjelmavaiheen jälkeen siirrytään YVA-selostuksen laatimiseen. Siinä esitetään arvio nollavaihtoehdon ja toteutusvaihtoehtojen vaikutuksista ympäristöön.

YVA-prosessissa tehdään selvityksiä, joista osa kirjataan YVA-selostukseen, osa omiin raportteihinsa erillisselvityksiksi. Erikseen raportoitavat erillisselvitykset kootaan tälle sivulle. Selvitykset lisätään niiden valmistuttua.