Yleisökysely

Kyselyn vastausaika on päättynyt! Kiitoksia kaikille vastanneille!

Lahden seudulle suunnitellaan tulevaisuuden jätehuollon ja elinkeinoelämän tarpeita varten uutta jätteenkäsittelyn ja kierrätystoimintojen aluetta, kierrätyspuistoa. Sijaintipaikkavaihtoehtoja on neljä, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa (alueet kartoilla alla olevassa kuvassa sekä kohdassa "Kartat"). 

Tämä kysely on osa hankkeen suunnittelua ja YVA-menettelyä. Kyselyssä kartoitetaan asukkaiden ja muiden sidosryhmien näkemyksiä kierrätyspuiston sijaintipaikkavaihtoehdoista ja toiminnan mahdollisista vaikutuksista. Kysely on avoinna 24.4. – 19.5.2019. Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Vastaukset jätetään anonyymisti ja käsitellään luottamuksellisesti YVA-hankkeen ohjaus- ja työryhmässä, mutta niitä ei julkaista sellaisenaan.

Omia vastauksiaan ei kyselyn päätteeksi pysty tulostamaan, mutta kysymykset voi tallentaa pdf-muodossa tästä. Kyselyyn voi myös vastata paperilla tilaamalla lomakkeen numerosta 040 5133065 tai johanna.lehto@sweco.fi.

Kyselyn alustavia tuloksia käydään läpi kesäkuun asukastilaisuuksissa, Hollolassa 3.6.2019 ja Orimattilassa 4.6.2019. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin viikosta 20 alkaen. Lopulliset tulokset valmistuvat syksyllä 2019 ja niitä hyödynnetään arvioitaessa vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Yhteenveto kyselyn tuloksista liitetään tälle sivulle sekä loppuvuodesta 2019 valmistuvaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus).

Lisätietoja kyselystä:
Sweco Ympäristö Oy / Johanna Lehto, puh. 040 5133 065, johanna.lehto@sweco.fi

Mikäli teillä on kysyttävää hankkeesta, käyttäkää ensisijaisesti lomaketta Kysyttävää? -sivulla.

Kierrätyspuiston toiminta

Suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien ja sivutuotteiden vastaanotto, käsittely ja kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet (kuten betoni, tiili, asfaltti, keramiikka) sekä voimalaitosten tuhkat. Pääasiallisina käsittelymenetelminä ovat mm. seulonta, murskaus ja stabilointi, pilaantuneiden maa-aineisten alipainekäsittely tai kompostointi sekä nestemäisten jätteiden kuivaus ja/tai kiinteytys. Osa käsitellyistä jätteistä toimitetaan hyödynnettäväksi muualla. Maa- ja kiviaineksia sekä mm. betonia, tiiltä ja muita pysyviä jätteitä hyödynnetään myös kierrätyspuiston rakentamisvaiheissa. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen. Loppusijoitusalueita ovat maankaatopaikka sekä kaatopaikka-asetuksen (VNa 331/2013) mukaiset pysyvän ja tavanomaisen jätteen kaatopaikka sekä vaarallisen jätteen kaatopaikka.

Tarkempaa tietoa hankkeesta löytyy mm. YVA-ohjelmasta (pdf-muodossa) sekä ympäristöhallinnon sivuilta (avautuu omaan ikkunaan/välilehteen).

kartta aluevaihtoehdoista