Vuorovaikutus

Kierrätyspuiston yleisökysely on avoinna 24.4.-19.5.2019. Kyselyyn pääset täältä - vastaa ja vaikuta!


Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettelyssä on suunnitteilla kymmenen erilaajuista yleisö- ja sidosryhmätilaisuutta. Tilaisuudet ovat pääosin yhteisiä vaihemaakuntakaavatyön kanssa. Toteutuneita ja tulevia vaiheita:

YVA-ohjelmavaihe (2018 alkaen)


Sidosryhmätyöpaja järjestöille ja yhdistyksille (11.12.2018)

Sidosryhmätyöpaja järjestöille ja yhdistyksille pidettiin 11.12.2018. YVA-konsultin (Sweco Ympäristö Oy) vetämään työpajaan osallistui noin kolmannes kutsun saaneista, parhaiten edustettuina olivat metsästysseurat. Tilaisuudessa osallistujilta kerättiin tietoa alueiden käytöstä ja ominaispiirteistä. Esiin nousseet näkökohdat tukevat vaikutusten arvioinnin suunnittelua. Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin löytyvät osin kohdasta "Usein kysytyt kysymykset".

Maanomistajatilaisuus (19.12.2018)

Maanomistajille järjestettiin erillinen kutsutilaisuus Swecon, PHJ:n ja Päijät-Hämeen liiton sekä Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin vetämänä. Alustusten jälkeen jakauduttiin hankevaihtoehtojen mukaisesti neljään ryhmään karttapohjien äärelle. Keskusteluissa esiin nousseet näkökohdat tukevat niin ikään vaikutusten arvioinnin suunnittelua.

Tilaisuuden alustukset (avautuvat pdf-muodossa):

YVA-ohjelmavaiheen avoin yleisötilaisuus (7.2.2019)

Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestettiin 7.2.2019 LAMK:in NiemiCampuksella Lahdessa.  Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen ja YVA-menettelyn taustoja sekä vaihemaakuntakaavan laatimista ja suunnitelmaa ympäristövaikutusten arvioimiseksi (YVA-ohjelma). Lisäksi muistutettiin mielipiteiden esittämismahdollisuudesta 28.2.2019 mennessä.

Tilaisuuden alustukset (avautuvat pdf-muodossa):
Hämeen ELY-keskus: YVA-menettelyn periaatteet (lisätietoa YVA-menettelystä myös YouTube-videolta)
Päijät-Hämeen liitto: Vaihemaakuntakaavatyö, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)


YVA-selostusvaihe (2019)


Yleisökysely (24.4.-19.5.2019)

Keväällä 2019 toteutetaan sähköinen yleisökysely, johon pääset vastaamaan näiltä sivuilta.

Kuntakohtaiset yleisötilaisuudet kesäkuussa 2019

Vuorovaikutusta tukevat avoimet asukastilaisuudet järjestetään Hollolan kunnassa 3.6.2019 ja Orimattilan kaupungissa 4.6.2019. Tilaisuuksissa mm. käydään läpi 24.4.-19.5.2019 toteutettavan yleisökyselyn alustavia tuloksia sekä kyselyssä ja mielipiteissä esiin nousseita teemoja. Keskustelulle ja kysymyksille on varattu runsaasti aikaa. Asukastilaisuuksista lisää täällä.

Sidosryhmätyöpajat ja tilaisuudet (syksyllä 2019)

Syksyllä 2019 järjestöille ja yhdistyksille sekä maanomistajille järjestetään toiset sidosryhmätyöpajat. Työpajojen tavoitteena on syventää tuolloin meneillään olevaa vaikutusten arviointia.

Syksyllä 2019 pidetään tilaisuudet myös Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin poliitikoille.

YVA-selostusvaiheen avoin yleisötilaisuus (talvella 2020)

Loppuvuonna 2019 valmistuvia ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia (YVA-selostus) sekä mahdollista vaihekaavaluonnosta esitellään yleisölle alkuvuodesta 2020.