Lahden seudun kierrätyspuisto, YVA-menettely

Asukastilaisuudet Hollolassa 3.6.2019 ja Orimattilassa 4.6.2019 - tutustu materiaaliin täältä!


Päijät-Hämeessä jätehuollon toiminnot on runsaan 20 vuoden aikana keskitetty pääosin Lahdessa sijaitsevaan Kujalan jätekeskukseen. Vuosien saatossa jätteen hyötykäyttö on lisääntynyt voimakkaasti, ja kehitys jatkuu edelleen. Kujalan jätekeskuksen alue on kuitenkin täyttymässä, eikä uusille toiminnoille ole enää juurikaan tilaa. Tämän vuoksi kierrätysliiketoiminnoille etsitään uutta mahdollista sijoituspaikkaa, ns. kierrätyspuistoa.

Työ käynnistettiin alun perin vuonna 2014 kahdella Nastolan kuntaan (1.1.2016 lähtien Lahden kaupunki) sijoittuvalla aluevaihtoehdolla. Vuonna 2016 käynnistettiin uusi sijaintipaikkaselvitys, jossa kierrätyspuiston mahdolliseksi sijaintipaikaksi valikoitui neljä vaihtoehtoa.
  • - Kehätien alue Hollolassa
  • - Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa
  • - Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa
  • - Loukkaanmäen alue nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa
Vuonna 2018 sijaintipaikkavaihtoehdoilta rajattiin 100 – 150 ha alueet jatkotarkastelua varten (kartat alueista, pdf). Nyt käynnistettävän YVA-prosessin tavoitteena on tuottaa asukkaille ja päättäjille tietoa hankealueista, vertailla alueita keskenään, tuottaa aineistoa vaihemaakuntakaavoitukseen ja kuntakaavoitukseen sekä kierrätyspuiston sijaintipaikan päättämiseen. YVA-menettelyn valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ), hankekumppaneinaan Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia Oy. Arviointityön suorittavat Sweco Ympäristö Oy ja Vahanen Environment Oy. Päijät-Hämeen liitto on käynnistänyt rinnalle hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön.

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-prosessi kestää kaikkiaan arviolta 1,5, vuotta. YVA-menettely on kaksivaiheinen. Suunnittelu eli ns. YVA-ohjelmavaihe kestää noin puoli vuotta. Varsinainen arviointityö ja tarvittavat selvitykset tehdään YVA-selostusvaiheessa vuoden 2019 aikana. YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoa ympäristövaikutusten arvioinnista ympäristöhallinnon sivuilta
Kaavio ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulusta (Ympäristöministeriön esitys, pdf)

Sijaintipaikkaselvitykseen voi tutustua täältä.
Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen vaiheita Hollolan kunnan sivuilla.