Ajankohtaista

12.5.2020 (päivitetty 14.5.2020)

Hämeen ELY-keskus antoi 29.4.2020 loppulausunnon Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-selostuksesta. Loppulausunto eli perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä vaikutuksista on 4.5.2020 lähtien ollut luettavissa ympäristöhallinnon sivustolla. Päätelmässä on esitetty kooste mielipiteistä ja lausunnoista, yhteenveto keskeisistä johtopäätöksistä sekä jatkosuunnittelussa tarpeelliset lisäselvitykset ja jatkotoimenpiteet.

ELY-keskuksen mukaan erityisen merkittäviksi nousevat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen vaikutukset. Alueellisista ominaispiirteistä keskeisiä ovat Orimattilassa mm. tulvaherkkyys ja Hollolassa luontoarvot. Kaikki esitetyt hankevaihtoehdot nähdään kuitenkin jatkosuunnittelukelpoisiksi.

 Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavatyö jatkuu Päijät-Hämeen liitossa 2020, lisätietoja liiton sivuilla. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen kierrätyspuistohankkeen edistäminen siirtyy kunnille.

15.1.2020

Hämeen ELY-keskus kuulutti YVA-selostuksen. Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 15.1.–28.2.2020 välisenä aikana Lahti-pisteessä (Trio-kauppakeskus), Lahden pääkirjastossa, Hollolan pääkirjastossa, sekä Orimattilan kirjastossa.

Arviointiselostusta esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 5.2.2020 klo 17.30 alkaen Lahden kaupungin pääkirjaston auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 31, Lahti (kahvitarjoilu klo 17 alkaen). Kuulutus sekä ohjeet mielipiteen esittämiseen 28.2.2020 mennessä löytyvät  Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Yleisötilaisuudessa 5.2.2020 on esillä myös Päijät-Hämeen liiton julkaisema vaihemaakuntakaavaluonnos. Lisätietoja sekä ohjeet kaavaluonnosta koskevien mielipiteiden esittämiseen 28.2.2020 mennessä löytyvät liiton sivulta.

3.1.2020

YVA-selostus liitteineen toimitettiin Hämeen ELY-keskukselle 17.12.2019. Toimitettu materiaali julkaistiin ympäristöhallinnon verkkopalvelussa 20.12.2019. Muu nähtävillä olo kuulutetaan erikseen alkuvuodesta 2020. 

13.5.2019 (päivitetty 5.6.2019)

Kierrätyspuiston asukastilaisuudet Hollolassa 3.6.2019 ja Orimattilassa 4.6.2019 - lue lisää täältä!

24.4.2019

Kierrätyspuiston yleisökysely on avattu. Kyselyyn voi vastata 24.4.-19.5.2019 välisenä aikana.

1.4.2019

Hämeen ELY-keskus on 29.3.2019 antanut lausuntonsa Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-ohjelmasta. Lausunto on 1.4.2019 lähtien luettavissa ympäristöhallinnon sivustolla. Lausunnossa on esitetty kooste ELY-keskukselle kuulutusaikana jätetyistä mielipiteistä ja lausunnoista sekä yhteenveto YVA-ohjelman riittävyydestä ja täydennystarpeista.

22.1.2019 (päivitetty 14.2.2019)

YVA-ohjelma on valmistunut ja ELY-keskus on antanut siitä kuulutuksen. YVA-ohjelma ja kuulutus löytyvät Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta. YVA-ohjelma on 28.1.-28.2.2019 nähtävillä myös Hollolan, Orimattilan ja Lahden virastoissa ja pääkirjastoissa. Osoitetiedot sekä ohjeet mielipiteen esittämiseen 28.2.2019 mennessä löytyvät  Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä  Päijät-Hämeen liiton sivuilla sekä kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa 28.1. - 28.2.2019. Mielipiteet tulee osoittaa Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle 28.2.2019 mennessä kuulutuksessa ilmoitetulla tavalla.

Hanketta ja YVA-ohjelmaa sekä vaihemaakuntakaavan laadintaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 7.2.2019 LAMKin NiemiCampuksella (Mukkulankatu 19, Lahti). Ennen tilaisuutta on kahvitarjoilu.

12.12.2018

Lehdistötiedote kierrätyspuisto-hankkeesta jaettu (tiedote pdf-muodossa).

12.12.2018

Sivusto on avattu. Kysymyksiä ja muuta palautetta voi antaa vierellä olevan linkin kautta. Palaute kootaan "usein kysytyt kysymykset" -sivulle (linkki alla ja oikealla).


usein kysytyt kysymykset