Aikataulu

YVA-menettely toteutetaan seuraavalla aikataululla:
aikataulukaavio

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely kestää kaikkiaan noin 1,5 vuotta. Tätä seuraavien kaavoitus- ja lupaprosessien sekä rakentamisvaiheiden jälkeen toiminta alueella voisi alkaa arviolta kymmenen vuoden kuluessa.

Kierrätyspuiston prosessikaavio

vaihemaakuntakaavoituksen aikataulusta tarkemmin Päijät-Hämeen liiton sivuilla